مدهای آرایشی از سال ۱۹۸۴ تا به امروز

برترین ها: هر سال مدهای آرایشی مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال یک سال رژ لب قرمز مد می شود و سال بعد رژ لب مات. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که در سالها قبل چه مدل های آرایشی حرف اول را می زد. در این مطلب، مدهای آرایشی از سالهای 1984 تا به امروز را برایتان آورده ایم.
1984: ابروهای پر
 مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1985: رژ بی رنگ
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1986: استفاده از رنگ های مختلف در کنار هم
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1987: رژ لب قرمز
 مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1988: خط چشم آبی
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1989: رژ قهوه ای
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1992: ابروهای نازک
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1993: خط لب
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1994: چهره بدون آرایش
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1995: سایه چشم سفید
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1996: رژ براق
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1997: سایه چشم متالیک
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

1999: آرایش چشم اسموکی
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2000: سایه آبی
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2001: سایه بنفش
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2002: آرایش براق
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2004: رژ لب صورتی
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2006: آرایش هلویی رنگ
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2008: چشم های اسموکی، رژ بی رنگ
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2009: خط چشم گربه ای
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2010: آرایش با تن بنفش
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2012: رژ لب پر رنگ براق
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2012: ابروهای پر و پهن
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2015: لب های مات
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2016: چهره بدون آرایش
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

2017: آرایش براق
مدهای آرایشی از سال 1984 تا به امروز

نظر بدهید