اولین اسکناس جهان/ عکس

 

 

در سال ۶۹۳ ه.ق اولین اسکناس‌ در ایران به دستور…….

 

 

در سال ۶۹۳ ه.ق اولین اسکناس‌ در ایران به دستور گیخاتوخان مغول چاپ شد. چاپ این اسکناس‌ها الهام گرفته شده از پول‌کاغذی چین بود و چاوه نام داشت. اسکناس زیر اولین اسکناس جهان است.

 

نظر بدهید